deneme

Sekonder Klape

Ürün Adı : Sekonder Klape

  • Ürün Bilgisi
  • Diğer Fotoğraflar

SEKONDER KLAPE- KUTZNER WEBER
Yanma süreçlerinin etki derecelerinin iyileştirilmesi ve yükseltilmesi


Kendi kendine çalışan ilave hava tertibatları – çekiş sınırlayıcıları, diğer işlevlerinin yanında yanma yerinin ateş teknolojisi bakımından etki derecesini iyileştirmektedirler. Bunun dışında sıkça hava koşullarına ve basınç nedeniyle oluşabilen fonksiyonel arızalarını önlemektedirler.
DIN 4795 standardına göre kontrol edilmiş, mekanik çalışan cihazlar bacadaki basınç farkına bağlı olarak baca sisteminde bulunan bir açıklığı serbest bırakmaktadırlar (açmaktadırlar). Bu şekilde kumanda edilen ilave giriş havası yukarıya doğru olan hava akımını (baca çekişini) hava koşullarından bağımsız olarak sabit tutmaktadır ve yanma sürecinin lehine iyileştirmektedir. Böylece çekiş sınırlayıcıları baca gazının çıkış yolu üzerinde aynı kalan basınç koşulları sağlamaktadırlar ve etki derecesinin belirgin şekilde yükselmesine neden olmaktadırlar.

 

Hassas Çekiş Sınırlayıcısı
Tip serisi UNIVERSAL ZUK 250 ve ZUK 250 SG,
motor kumandalı ilave hava sistemi olarak


Ek havanın baca içerisine girmesiyle baca gazının hızını arttırarak-yoğuşma-çiğ noktasını düşürür ve brülör çalışmadığı zamanlarda-kazanın yanmadığı ara sürelerde de havalandırma yaparak baca içindeki ıslaklığı kurutmak için kullanılır. Sekonder hava klapesi-çekiş düzenleyicisi- ayrıca yanmanın hava çekişindeki değişmelerden etkilenmeden düzenli olmasını da sağlar. Yan hava kazan-baca bağlantı deliğinin üst tarafından verilir. Giren yan hava miktarı giriş ağzındaki kapak (klape) ile ayarlanır ve kapağın alt tarafındaki karşı ağırlığın ayarı ile de kapak (klape) açıklığı istenilen durumda tutulur.
Yan hava elemanları üç grupta toplanır:

  • Bacadaki alt basınca (vakuma) bağlı olarak kapağın (klapenin) açılıp yan havanın bacaya girdiği hal. Bu hal çekiş sınırlandırıcı olarak da adlandırılır.
  • Kazanın yanmadığı ara sürelerde (brülörün çalışmadığı zamanlarda) ikaz (uyarı) akımı ile çalışan bir elektrik motoru yardımıyla yan hava deliğinin kapağının (klapesinin) uygun miktarlarda açılıp kapandığı hal.
  • İlk iki halin kombine olarak çalışma hali.

Optimal bir çalıştırma için gerekli ön koşullar sadece talimatlara uymakla değil, ancak öncelikle teknik bilgi, ilave hava tertibatlarının doğru seçimi, montajı ve de tesisi ile yerine getirilebilir.


Çekiş sınırlayıcıda ayar konumunda atık gaz tesisatının yukarıya doğru basıncı tarafından belirlenen ayar ağırlıklarının açılma gücü ve kapama gücü (terazi prensibi) arasında bir denge meydana gelir. Atık gaz tesisatının sıcak atık gazlarına, azaltılan termik yukarıya doğru basınçta yanma biriminin arzu edilen değerine - asgari çekiş ihtiyacına - göre indirgenmiş olan artan akım direnci kadar soğuk hava ile otomatik olarak karıştırılır. İçeri akan hava sayesinde yoğunlaşma noktası düşürülür (daha yüksek hava fazlalığı düşük CO2 içeriği). Atık gaz/hava miktarının arttırılan hızı ve atık gaz tesisatının içindeki ve çevresindeki sınırlı hararet farkı ile birlikte böylece terleme oluşum eğilimi azalmış olur. Çekiş sınırlayıcıların ayar değeri üzerinde gerçekleşen bir yukarıya doğru basınca ilave olarak yanma biriminin ara verdiği durumlarda kazan dairesindeki oda havası ile atık gaz tesisatının  havalandırılması sağlanır.  Fakat bu kurutma efekti düşen yukarıya doğru basınçla (değişme periyodu) azalır ve eğer çekiş sınırlayıcıdaki ayar değerine ulaşılamazsa tamamen ortadan kalkar. Kapatılmış kapama diskine doğrudan bir kavrama sayesinde ilave hava girişinin tıkaç klapesi mecburi ve otomatik olarak açılır. Tatbik için ayrıca sızdırmaz klapelerine benzer motor kumandalı kapama klapeleri kullanılır, fakat bu da “akımsız açık” uygulamalarda montajı ya atık gaz tesisatının yanağında yada bağlantı parçasında kol olarak gerçekleştirilebilir. Daha büyük atık gaz tesisatları için motorlu mecburi kumandalı fazla basınç klapeli bir ilave hava tertibatı gerekir.

 

Çekiş sınırlayıcı çaplarına göre geçen debi (m3/h) miktarları

Basınç farkı  Model 130 Model 150  Model 180  Model 250
5 Pa  75  140 190 220
20 Pa 130 220 275  380
40 Pa 160 300   360  525

 
     
 

fotoğraflar

Copyright © Bores Baca Sistemleri - Doğalgaz Baca Sistemleri | Tüm Hakkı Saklı konya reklam ajansı